Homohetser skjøt mot hytte

Vandalen i Sunnhordland skjøt om lag 50 ganger mot hytten og graverte inn ordet «Homo».