Vil ikke være Bydrift-gissel

De ansattes representant i gruppen som skal utrede Bydrifts fremtid, trekker seg.