Skygger unna eldreomsorgen

Eldreomsorgen sliter med å tiltrekke seg fagfolk. Ni av ti sykepleiestudenter vil unngå omsorgen når de er ferdig med utdannelsen.