– Svært uheldig å feilinformere styret

Rådet i Bergen kirkelige fellesskap fikk ikke vite sannheten bak Gunnar Wiks avgang. – Svært uheldig, mener NHH-professor.