Slaktehustomtens nye sjøfront

Slik ønsker eierne at Slaktehustomten skal bli. Husene blir like høye som naboene fryktet.