Bremsen på for bergensbussene

Bussene i Bergen kjører saktere enn før. Passasjerene får deler av skylden.