Et gjennombrudd for Holen-elevene

Sterkt personlig engasjement fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen har brakt krigsbarna fra Holen skole nesten i mål med kravet om krigspensjon.