- Ett år uten gratisbuss

Tide mener det vil ta minst ett år å få på plass nye gratisbusser i Bergens gater. Dagens busser må trolig skrotes.