Her lammes Bergen

Trafikken i Bergen er sårbar for ulykker. Og Fløyfjellstunnelen er verst.