Vakna av framand mann

Innbrotstjuven tok seg inn til sovande kvinne natt til 31. desember.