Håpar ubåtheving gjev løft for Fedje

Fedje-folket håpar ubåthevinga utløyser utvikling og ei lysare framtid for øysamfunnet. Men no førebur dei seg først på eit år i vakuum.