Leteaksjon etter kvinner

To kvinner i førtiårene gikk seg vil mellom Hallingseid og Osakalven i kveld.