Etterforsker mulig torpedojobb

Politiet mistenker at tre personer, som er siktet for grov vold, kan ha handlet på oppdrag fra bakmenn.