Dommer vant over Bergen

Høyesterett avviste Bergen kommunes forsøk på å få avskiltet tingrettsdommer Tor Bertelsen.