Fortvilelse etter vold i fengslene

Ansatte fortviler etter grove voldsepisoder i både Bjørgvin og Bergen fengsel. De mener mangel på bemanning er årsaken til problemene.