Warloe beskyldes for feilinformasjon

Kommunen vet ikke om ansatte bruker kommunens biler privat. Gunnar Bakke (Frp) mener finansbyråden har unnlatt å informere bystyret om bilrotet.