Funksjonshemma kvir seg for å fly

Dårlege rutinar med å hjelpe funksjonshemma om bord på fly, gjer at mange rullestolbrukarar er redde for å reise åleine. Dei fryktar nye ulukker vil skje.