Staten avviser barnehjemsbarn

Regjeringsadvokaten forsøker å avvise Ranveig Noren Risberg fra å kreve erstatning fra staten.