Bedre skyss med Skyss

Skyss er navnet på selskapet som nå skal overta styring av kollektivtrafikken på land og sjø i Hordaland. Målet er å få flere til å reise kollektivt.