Vil vente på forskarane

E-CO Vannkraft vil ikkje starte kultiveringsarbeid i Aurlandselvi før resultatet av fullskalaforsøket i Vaksdal er klart.