Kjempar for Varmestova

Då Caspar Hartløy høyrte at Varmestova på Leirvik var truga, gjekk han rett inn i ein butikk, bad om ark og kulepennar. Få dagar etterpå hadde han samla inn over 2500 underskrifter.