Grønt lys for mer grønt

Den nye Friluftsmeldingen for Bergen ble nylig vedtatt i bystyret. Her legges det blant annet til rette for en rekke nye turstier og badeplasser i kommunen. Og så kan du etter hvert plukke frem skøytene og gjøre en piruett foran selveste Christian Michelsen på Festplassen.