Fem biler i kollisjon

Glatte veier førte til at fem biler gled inn i hverandre to kilometer sør for Bømlafjordtunnelen.