Brann i idrettshall

Meir enn hundre personar måtte evakuerast.