Lisbeth Iversen holder sine løfter

Kommunen har nå inngått avtale med grunneier Bjørn Laberg om innløsning av friområdet Toppesanden, slik Lisbeth Iversen lovet for to år siden. Dette betyr at badeglade åsabuer kanskje allerede til sommeren får et nytt strandområde å boltre seg på.