Dommeropprør i Gulating

Lagdommere er skuffet og forbannet over at Hanne Sophie Greve ikke er innstilt som ny førstelagmann.