Pasienter i vest må vente lengst

Helsekøene øker, og tallet på korridorpasienter er fortsatt høyt. På ett år økte ventetiden fra 81 til 106 dager for pasienter i Helse Vest.