Foreldre tatt for kjønnslemlestelse

Et foreldrepar fra Somalia er fengslet i tre uker, siktet for kjønnslemlestelse.