Nå kan du ta journal-snokerne på fersken

Du kan selv sjekke hvem som har vært inne og snoket i pasientjournalen din. Vedkommende kan bli straffet med advarsel.