Åtvarar mot toppturane

Skredekspertar ber påsketuristar tenkje seg grundig om før dei legg ut mot fjelltoppar. Store snømengder og tidleg påske gjer toppturar risikable.