Vil ha Torget slik

– Torget er så viktig for Bergen at vi ikke må nøye oss med billige løsninger og dårlige resultater, sier investoren Terje Johan Skjelbred.