Mener skolens håndtering har vært god

Skoleledelsen bekrefter at det har vært en konflikt mellom en ansatt og en elev på skolen.