Sotratunnel er klår favoritt

Ein 5,6 kilometer lang tunnel peikar seg ut som eit naturleg nytt samband mellom Sotra og Bergen. Pris: godt under halvparten av bru.