Elever startet eget «mobbepoliti»

Elevene på Christi Krybbe skoler har funnet en måte å ordne opp på. De har sitt eget «mobbepoliti» i skolegården.