Lover å ta hensyn

Byrådet her ennå ikke bestemt seg for hvor strenge krav de vil stille til bøndene i Jordalen.