Frikjent for overgrep på niese

Både overgrepstiltalte (37) og kvinnen (20) som påstod seg misbrukt fra hun var 11 år virket troverdige, mente retten. Dermed ble mannen frikjent.