Slik skal Sandviken friskmeldes

Utydelig ledelse og uenighet om pasientbehandling var blant funnene da arbeidsmiljøet ved sikkerhetsavdelingen på Sandviken ble kartlagt.