Store kutt for Kyststamvegen

Brua over Langenuen er ute. Nordhordlandspakken er gravlagt. Ny veg Bergen-Os er utsett til 2019. Ikkje ei krone til meir bybane i Bergen. Ikkje ei krone til 2. byggjesteg av Ringveg vest eller til nytt Sotrasamband.