Nytt byråd villigere i strandsonen

Selv om målet er færre dispensasjoner, får flere lov til å bygge i strandsonen eller landbruks- og naturområder i Bergen. Det nye byrådet har allerede gitt 14 dispensasjoner.