Kan du oppklare mysteriet?

På sjøbunnen på Sotra fant dykkere hundrevis av femøringer. Vet du hvordan de havnet der?