Vil ha egen eldreminister

Fremskrittspartiet vil utnevne en egen eldreminister med hovedansvar for eldreomsorgen dersom partiet kommer i regjeringsposisjon etter valget.