I tunnel gjennom fjellene

Oppetter bakker og nedetter bakker. Slik er syklistenes Bergen.