Eigedomsskatt også på Kvamskogen

Området for eigedomsskatt i Kvam vert utvida. Hytteeigedomar på Kvamskogen kjem med.