Får krematorierøyk rett inn i stuen

Einar Asphaug bor mindre enn femti meter fra pipen på Møllendal. Når krematoriet er i bruk, siver svart røyk inn over terrassen og inn i stuen.