Lover store innsparinger

Kjøkkenreformen vil gi innsparinger på over 25 millioner, lover byråd Helen Fløisand, men budsjettproblemene gjør det vanskelig å styrke pleien tilsvarende.