• TRUET: Marinbiologisk stasjon på Espeland tilhører biologisk institutt ved Universitetet i Bergen, og har vært drevet på samme sted siden 1949. Nå frykter UiB at lokalisering av en ny godshavn ved Flesland skal ødelegge forskningen som foregår der. Her er forskerne Antonio Pagarete og Trond Frede Thingstad ved noen av tankene der det drives marine forsøk. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN

Godshavn truer 60 års forskning

En ny godshavn ved Flesland vil sluke Marinbiologisk stasjon. 60 års erfaring kan bli ødelagt, advarer Universitetet.