• Briksdalsbreen når ikkje lenger ned i vatnet. Etter at brefronten trekte seg tilbake får turistane no tilbod om båttur på vatnet. FOTO: Foto: Atle Nesje

Briksdalsbreen har gått 534 meter tilbake sidan 1996

Denne fotomontasjen viser kor fort dei norske breane smeltar. Sidan første bilete blei teke i 2001 har Briksdalsbreen trekt seg ein halv kilometer tilbake.