Slik er døgnet med trillinger

Første måltid klokken 07.00. Siste måltid kl. 03.30. Døgnet går i ett for Mariann Christensen.