• FÅR KJEFT OG TRUSGSMÅL: Trafikkvaktene i Olsviktunnelen får gjennomgå såpass at arbeidet blir stoppa fredagskveldane. Ei av vaktene har slutta i jobben på grunn av all sjikanen. FOTO: ANNE JO LEXANDER, ASKØYVÆRINGEN

Fulle folk stoppar vegarbeid

Fulle bilpassasjerar har drapstruga og sjikanert arbeidarane i Olsviktunnelen.