• FLYTTES : I dag samler Nygård skole 300 grunnskoleelever med minoritetsspråklig bakgrunn, for å lære dem norsk. Hvis byrådet får det som det vil, skal denne undervisningen i fremtiden foregå på vanlige skoler i bydelene. FOTO: KNUT STRAND

La ned Nygård skole

Nyankomne innvandrerbarn skal ikke lenger gå på Nygård skole.